realisatie

VCOK is een vormingscentrum gespecialiseerd in adoptie, kinderopvang, opvoeding en bemiddeling in familiezaken.

VCOK werkt goed samen met wetenschappers. Grootschalig onderzoek van UGent en KULeuven naar de bepalende factoren van de levenskwaliteit bij scheiding - www.scheidingsonderzoek.be gestart in 2007 - , was de ideale uitgangsbasis om werk te maken van een website voor apart wonende ouders en hun kinderen.

De website www.tweehuizen.be is gemaakt met steun van de Vlaamse gemeenschap. De Vlaamse gemeenschap gaf ook steun aan het VCOK om instrumenten voor bemiddelaars te maken over kindgerichte ouderschapsbemiddeling. Beide projecten vertrekken van eenzelfde visie.

Zoals gesuggereerd door de Vlaamse Overheid lieten we ons voor de website inspireren door de Canadese site www.familieschange.ca. Deze site steunt op het idee dat ‘goed werken voor kinderen’ betekent ‘vertrekken vanuit het perspectief van de kinderen’.

VCOK wilde dus eerst weten wat de kinderen zelf zeggen dat zij belangrijk vinden als hun ouders apart gaan wonen. Uit een onderzoek (2002) van Neale, onderzoekster aan de universiteit van Leeds in Engeland, onthielden we dat de meeste kinderen willen participeren aan de overgang van samen wonen naar apart wonen. Zij willen dit doen door samen met hun ouders te denken en te praten over de veranderingen in hun gezin. Zij vinden privacy belangrijk, en spreken daarom bij voorkeur met hun ouders of andere bekenden. Uit een onderzoek (2005) van Buysse en Ackerman in Vlaanderen onthielden we dat kinderen willen zien dat ze het verschil maken in het leven van hun ouders, en dat ze behoefte hebben aan een echte verklaring voor de scheiding.

Andere inspiratiebronnen voor deze website waren onder meer Professor Robert Emery psycholoog-bemiddelaar en docent aan de universiteit van Virginia in de VS, Professor Jennifer McIntosh psycholoog-bemiddelaar en docent aan de La Trobe universiteit in Merlbourne-Australië, en Dr. Donald Saposnek psycholoog-bemiddelaar en docent aan de universiteit Santa Cruz in Californië.

Voor de Ouderssite konden we tekst en clausules overnemen van Mia Renders te vinden in het boek EOT in eigen handen en op de site www.manivel.be.

Een wetenschappelijke stuurgroep (UGent faculteit Psychologie en KULeuven faculteit Geneeskunde) onderschreef de krijtlijnen van de site: kinderen spreken passend over het apart wonen, over het scheidingstraject en over de verblijfsregeling; kinderen hebben goede verklaringen voor het apart wonen, voor het traject en voor de regeling en kinderen ervaren dat ze voor hun ouders verschil maken.

De teksten van www.tweehuizen.be werden geschreven door Mia Renders met steun van drie coachen: Franky De Meyer, Lieve Cottyn en Denise Everaert.

Mia Renders is kinderpsycholoog, relatietherapeut (systeeminvalshoek) en erkend bemiddelaar in familiezaken. Zij is verbonden met contrapunt-manivel, het algemeen welzijnswerk en VCOK. Zij is lid van de Federale Bemiddelingscommissie (Familiezaken) en auteur van Scheidingsbemiddeling, een praktisch model, Roularta 1998 en EOT in eigen handen, Roularta 2003.

Franky De Meyer is verpleegkundige, relatietherapeut (systeeminvalshoek) en erkend bemiddelaar. Hij werkt als opleider voor VCOK en staat in voor de training in de Permanente Vorming UGent en UAntwerpen Bemiddeling in familiezaken en Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken. Hij is auteur van Bemiddeling in familiezaken, burgerlijke- en handelszaken en Sociale Zaken, Roularta, 2006.

Lieve Cottyn is psycholoog en psychotherapeut, verbonden aan de Interactie-Academie te Antwerpen. Zij heeft een bijzonder rijke ervaring in werken met apart wonende ouders en hun kinderen. Zij geeft hierover al vele jaren opleiding. Zij schreef ook talrijke artikels, onder andere in 1995 voor het Systeemtheoretisch Bulletin het artikel Als ouders apart (gaan) wonen. Beschikbare steunbronnen voor kinderen.

Denise Everaert is licentiaat in de filosofie en letteren en is opleider systeempsychotherapie. Zij is gedurende 14 jaar aan de psychiatrie verbonden geweest als gezinstherapeute voor jonge volwassenen.

Bepaalde onderdelen van teksten zijn door specialisten nagelezen.

Sonja Delbeecke is maatschappelijk assistente, therapeute en erkend bemiddelaar in familiezaken.
Mie Jacobs is juriste en werkt voor het Kinderrechtencommissariaat.
Els Haegeman is advocaat en erkend bemiddelaar in familiezaken.
Paul Baekelandt is advocaat en erkend bemiddelaar in familiezaken.
Ann De Becker is advocaat en erkend bemiddelaar in familiezaken
Vincent Lesseliers is notaris en erkend bemiddelaar in familiezaken
Nancy Leenaert is leerkracht lagere school
Lieven Deloof is teambegeleider van de bezoekruimte CAW Visserij
Jan Debrabandere is coördinator Justitiehuis Kortrijk

De volledige tekst van de Kinderensite en onderdelen van de Jongeren- en Ouderssite vindt u in het boek Ik tel mee! te bestellen via www.vcok.be.

Heel veel dank aan Professor Ann Buysse en Professor Peter Rober, onze wetenschappelijke stuurgroep en acteurs in het Professorenfilmpje; aan Jan De Brabandere, Els Heene, Ann De Becker en Vincent Lesseliers, onze acteurs in het Bemiddelingsfilmpje; aan Marc Bultynck geluidsman van de kinderensite; aan Mathias Storme de muziekmaker van de kinderensite; en aan Raymond, Arthur, Isadora, Sébastien, Astrid, Tineke, Nadine en Dirk, de stemmen in de kinderensite.

Top